Privacyverklaring

Privacybeleid Art Of Automation

Voor Art Of Automation staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij technische en connectie diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect

Ook Art Of Automation is gebonden aan wettelijke regels met betrekking tot bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. Art Of Automation onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens.

Gegevensgebruik

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Art Of Automation om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over en de uitvoering van de producten, diensten en oplossingen. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Art Of Automation, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Art Of Automation afdeling Marketing & Communicatie.

Zorgvuldigheid

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Art Of Automation zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Art Of Automation jegens u is aangegaan, worden zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Toestemming

Art Of Automation verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf toestemming voor hebben gekregen.

Inzage

Indien u een relatie heeft met Art Of Automation, heeft u de mogelijkheid om aan (het betreffende onderdeel van) Art Of Automation te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Art Of Automation. Een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens is altijd mogelijk.

Bewaartermijn

Art Of Automation bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Art Of Automation. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid:

Wholesale Partner Programma

  • Geen hoge investering vereist
  • U behoudt uw eigen klanten
  • Aantrekkelijk verdienmodel

Meer informatie over wholesale

Technologische Partners